Ochrana osobních údajů

Společnost HoudekCz, která je provozovatelem e-shopu houdekcz.cz, považuje ochranu osobních údajů za velmi důležitou. Osobní údaje zpracovává a využívá v souladu s ustanoveními českých právních předpisů (Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu legislativy je:

HoudekCz, Pod Budínem 1221, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

2. Zpracování osobních údajů

Pokud si zákazník objedná na e-shopu houdekcz.cz zboží, firma HoudekCz bude osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení objednávky (tj. identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy – zaslání objednaného zboží, fakturace, úhrada či reklamace).

V případě fyzických osob se zpracovávají následující údaje:

  • jméno a příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

V případě společností a OSVČ

  • název společnosti, IČO, DIČ, jméno a příjmení kontaktních osob, e-mailová adresa společnosti či kontaktních osob, telefonní číslo kontaktních osob, dodací a fakturační adresa

Tyto získané údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá Zákon o dani z přidané hodnoty č.235/2004 Sb., § 35, odst. 2, tj. 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Pokud zákazník napíše jakýkoliv dotaz na emailovou adresu info@houdekcz.cz, jeho osobní údaje se nezpracovávají a firma je využívá pouze za účelem vyřízení konkrétních dotazů či požadavků.

3. Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje, získané od zákazníků, firma HoudekCz využívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti. Chrání je před zneužitím a neposkytuje je třetím stranám. Výjimku představují externí společnosti, které zajišťují dopravu zboží či správu e-shopu, a orgány státní moci.

Jedná se zejména o tyto oblasti činností:

  • za účelem doručení zboží smluvními dopravci firma předává osobní údaje zákazníka společnosti PPL nebo České poště,
  • za účelem vývoje a správy e-shopu houdekcz.cz mají přístup k osobním údajům tvůrci eshopu z Webového Řešení

4. Práva zákazníků

Zákazník e-shopu houdekcz.cz má právo

  • obdržet informace o jeho datech, která firma HOUDEK CZ zpracovává,
  • na opravu nebo zablokování nesprávných nebo neaktuálních údajů, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • v určitých případech na výmaz osobních údajů,
  • přenositelnost údajů na zákazníkem zvoleného správce osobních údajů

podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud je přesvědčen, že firma info@houdekcz.cz HoudekCz nezachází s jeho osobními údaji adekvátně a podle zákonných norem.

Pokud se zákazník e-shopu houdekcz.cz chce zeptat na cokoliv, co se týká zpracování jeho osobních údajů, může kontaktovat správce osobních údajů na e-mail info@houdekcz.cz.