Podmínky a podmínky

Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro nákup zboží a služeb na webových stránkách HOUDEK CZ provozovaných společností HoudekCz, se sídlem Pod Budínem 1221, 51601 Rychnov nad Kněžnou, Česko (dále jen „Prodávající“).

  1. Objednávání

1.1. Objednávky zákazníků jsou přijímány prostřednictvím webových stránek prodávajícího. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení přijetí objednávky prodávajícím zákazníkovi, což je potvrzeno e-mailem.

  1. Ceny

2.1. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH a veškerých souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb se mohou měnit v závislosti na aktuálních slevách, akcích a dostupnosti zboží.

  1. Platba

3.1. Prodávající akceptuje následující platební metody: bankovní převod, platební karty, dobírka.

  1. Dodání

4.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Dodací lhůta je uvedena u každého produktu na webových stránkách prodávajícího a počítá se od data přijetí platby.

  1. Odstoupení od smlouvy

5.1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být doručeno prodávajícímu písemně, a to prostřednictvím e-mailu nebo doporučeného dopisu.

  1. Reklamace a záruka

6.1. Prodávající poskytuje zákazníkovi záruku na zboží v délce 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co zjistí vadu.

  1. Ochrana osobních údajů

7.1. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu s platnými právními předpisy, zejména s souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Prodávající používá osobní údaje zákazníka pro účely zpracování objednávky, komunikaci se zákazníkem, poskytování informací o nových produktech a službách a pro účely marketingových aktivit. Zákazník má právo kdykoli požádat o výmaz svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto podmínky jsou platné ve znění uveřejněném na webových stránkách prodávajícího ke dni uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.

8.2. Veškeré případné spory mezi prodávajícím a zákazníkem budou řešeny příslušným českým soudem.

8.3. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2023.

Provozovatel: HoudekCz Pod Budínem 1221 51601 Rychnov nad Kněžnou Česko

E-mail: info@bhoudekcz.cz